หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านยาง ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
ศาสนสถานในตำบลบ้านยาง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันประดู่
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
1
2
3
 
 
 
 
 
เรื่องถมดิน
 

เอกสารที่ใช้ในการขอถมดินมีอะไรบ้างค่ะ

เขียนโดย   คุณ ช่วยบ้านวัดเพชร

วันที่ 7 มี.ค. 2565 เวลา 11.37 น. [ IP : 1.47.1.27 ]  
 

เอกสารที่ใช้ประกอบในการขอถม
1.ใบแจ้งการขุดดิน/ถมดิน ตามพระราชบัญญัติ- การขุดดินและถมดิน  พ.ศ. 2543    (สามารถเข้ามารับได้ที่ อบต.บ้านยาง หรือ โหลดแบบฟอร์มแนบท้ายได้เลยค่ะ)
2.แผนผังบริเวณ  แบบแปลน  รายการประกอบแบบแปลนที่ถูกต้องตามกฎกระทรวงหรือ  ข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดิน  จำนวน 3 ชุด ชุดละ...........แผ่น
3.สำเนารายการคำนวณวิธีการป้องกันการพังทลายของดิน จำนวน 1 ชุด ชุดละ...........แผ่น
4.สำเนาทะเบียนบ้านของผู้แจ้งในกรณีที่ผู้แจ้งเป็นบุคคลธรรมดา   จำนวน  1  ฉบับ                             
5.สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของที่ดินในกรณีที่ผู้แจ้งไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดิน  จำนวน 1 ฉบับ
6.สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลในกรณีที่ผู้แจ้งเป็นนิติบุคคล  จำนวน 1 ฉบับ                   
7.หนังสือมอบอำนาจในกรณีที่ผู้แจ้งการขุดดิน/ถมดินให้บุคคลอื่นไปยื่นใบแจ้งการขุดดิน/ถมดินต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น   
8.หนังสือแสดงความยินยอมของเจ้าของที่ดินในกรณีเจ้าของที่ดินให้บุคคลอื่นเป็นผู้แจ้งการขุดดิน/ถมดิน
9.หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมพร้อมสำเนาใบอนุญาตจากผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  จำนวน 1 ชุด
10.หนังสือรับรองของผู้ควบคุมงานพร้อมสำเนาใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม จำนวน 1 ชุด สำเนาแสดงเอกสารสิทธิในที่ดินที่  จำนวน...............ฉบับ
11.เอกสารอื่นๆ(ถ้ามี).................................................                        เขียนโดย   คุณ กองช่าง อบต.บ้านยาง

วันที่ 7 มี.ค. 2565 เวลา 11.55 น. [ IP : 183.88.173.166 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
      ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาเลือก "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ"
 
 
 
 
  (1)