หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
ศาสนสถานในตำบลบ้านยาง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันประดู่
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
1
2
3
 
 
 
 
 
รับซื้อขยะ
 

เดือนมีนาคม ออกหน่วยรับซื้อขยะ หมู่ 13 วันที่เท่าไหร่คะ

เขียนโดย   คุณ ประชาชน หมู่ 13

วันที่ 22 มี.ค. 2564 เวลา 16.17 น. [ IP : 182.232.180.77 ]  
 

วันที่ 24 มีนาคม 2564
หมู่ที่ 5 โดมโรงเรียนบ้านสันประดู่ฯ เวลา 08.30-11.00 น.
หมู่ที่ 2 บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมูที่2  เวลา 11.00-12.00 น.
หมู่ที่ 7 บ้านนายรวย  สุขโข เวลา 13.00-14.00 น.
หมู่ที่ 6 วัดศรีอุทัย เวลา 14.00-15.00 น.
หมู่ที่ 8 ศูนย์ประชาคม เวลา 15.00-16.00 น.
วันที่ 25 มีนาคม 2564
หมู่ที่ 9 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน เวลา 9.00-10.00 น.
หมู่ที่ 10 ศาลาประชาคม เวลา 10.00-11.00 น.
หมูที่ 11 โดมวัดชัน เวลา 11.00-11.30 น.
หมู่ที่ 12 ศาลาประชาคม (โดมวัดชัน) เวลา 11.30-12.00 น.
หมู่ที่ 13 ศาลาประชาคม เวลา 13.00-14.00 น.
หมู่ที่ 14 ศาลาประชาคม เวลา 14.00-15.00 น.
หมูที่ 13 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 13 เวลา 15.00-16.00 น.

เขียนโดย   คุณ กองสาธารณสุขฯ

วันที่ 23 มี.ค. 2564 เวลา 11.26 น. [ IP : 183.88.172.47 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบรูปภาพ  
      ขนาดรูปภาพไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาติ๊กถูก ที่ช่องด้านบนค่ะ
 
 
 
 
  (1)