หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
ศาสนสถานในตำบลบ้านยาง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันประดู่
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
1
2
3
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 
 
 
 
 
  พัฒนาระบบการให้บริการประชาชน
  พัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในสู่การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance)
  พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติ
  ปรับปรุง และพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งสาธารณูปโภคสาธารณูปการให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่
  พัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวในพื้นที่
  ส่งเสริมการสร้างงานสร้างความรู้ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 17 เม.ย. 2558