หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง
กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านยาง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
ศาสนสถานในตำบลบ้านยาง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันประดู่
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
ดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าแสงส่องสว่าง ครอบคลุมทุกพื้นที่รับผิดชอบทั้ง 11 หมู่บ้าน โดยได้รับความร่วมมือจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ในส่วนต่อขยายให้มีไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะตามริมถนนสายต่าง ๆ และที่สาธารณะ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยางได้มีการวางแผนกำหนดโครงการการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะไว้ทุกปีเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 13
  การไฟฟ้าฝ่ายผลิต จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 13
 
 
การสื่อสารในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
  ตำบลบ้านยางมีโทรศัพท์สาธารณะ 6 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านสันประดู่ หมู่ที่ 10 บ้านตากแดด และหมู่ที่ 11 วัดชัน
  การบริการด้านอินเตอร์เน็ตตำบล ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลบ้านยาง เปิดบริการตั้งแต่ เวลา 9.00 น. – 16.00 น. วันจันทร์ถึงวันศุกร์
 
 
ร้านค้าทั่วไป,ร้านอาหาร จำนวน 25 แห่ง
สถานีบริการน้ำมัน จำนวน 4 แห่ง
สถานประกอบการด้านก๊าซ จำนวน 2 แห่ง
โรงงานอุสาหกรรม จำนวน 2 แห่ง
โรงสีข้าว จำนวน 3 แห่ง
ขนมกระยาสารถ จำนวน 2 แห่ง
โรงข้าวเม่า จำนวน 5 แห่ง
 
          ปัจจุบันในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยางมีระบบประปาหมู่บ้านให้บริการซึ่งอยู่ในการดูแล และการบริหารจัดการในรูปแบบของคณะกรรมการ ดังนี้
  ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านสันประดู่
  ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านบ้านม่วงมอญ (ประปาวัดศรีอุทัย)
  ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านหนองโพธิ์
  ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านตากแดด (ครอบคลุมและให้
          บริการ หมู่ที่ 6,8,9,10 )
  ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 (ครอบคลุมและให้บริการ หมู่ที่
          11,12,13,14 )
 
 
ร้านค้าทั่วไป,ร้านอาหาร จำนวน 25 แห่ง
สถานีบริการน้ำมัน จำนวน 4 แห่ง
สถานประกอบการด้านก๊าซ จำนวน 2 แห่ง
โรงงานอุสาหกรรม จำนวน 2 แห่ง
โรงสีข้าว จำนวน 3 แห่ง
ขนมกระยาสารถ จำนวน 2 แห่ง
โรงข้าวเม่า จำนวน 5 แห่ง