หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง
กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านยาง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
ศาสนสถานในตำบลบ้านยาง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันประดู่
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
     
  การส่งเสริมพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่
  ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
  ส่งเสริมบริการด้านสาธารณสุข และเสริมสร้างสุขภาวะ ทางกายและจิตใจของประชาชน
  พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
  การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และสังคม
  การเพิ่มศักยภาพ และพัฒนาอาชีพของชุมชน
  การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
  การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา
  การพัฒนาศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร
 
 
 
     
  อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
     
  การส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและวันสำคัญ
  สร้างจิตสำนึกและตระหนักในคุณค่าและความสำคัญศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมท้องถิ่น
 
 
 

     
  พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพบุคลากรของท้องถิ่น
  การพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน
  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน
 
 
 
     
  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ
 
 
 

     
  พัฒนาระบบการให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการเมืองการปกครองระบบประชาธิปไตย
  ส่งเสริมพัฒนากระบวนการประชาสังคม ภาคประชาชน