หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง
กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านยาง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
ศาสนสถานในตำบลบ้านยาง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันประดู่
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
1
2
3
4
5
 
 
บุคลากร
 
 
นายศุภวัฒน์ วัฒนกุล
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0 3667 0454 ต่อ 106
09 8451 5466
นางสาวมลิษา สุดประเสริฐ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสุประวีณ์ จรูญวิชญ์อำภา
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางพรพรรณ โพธิ์มล
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางน้ำอ้อย แป้นแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวสุดารัตน์ อมาตยกุล
นักพัฒนาชุมชน
นายยงยุทธ พรมมา
พนักงานขับรถยนต์
ว่าง
พนักงานขับรถยนต์
นางนุชจรี พรสินชัย
คนงานทั่วไป
นางสาวณัฐนันท์ อำภา
คนงานทั่วไป
นางสาวจิราพร เวชกรรม
คนงานทั่วไป
ว่าง
นักการภารโรง
นางลดารัตน์ คชารัตน์
พนักงานจ้างเหมา
นางสาวกนกพร บุญเรือง
พนักงานจ้างเหมาฯ ตามมาตรา 35