หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวส่องแสง สำอางค์อินทร์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
โทร : 0 3667 0454 ต่อ 103
โทร : 06 1407 4442


ว่าง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสุพรรณี สีสุข
หัวหน้าสำนักปลัด
0 3667 0454 ต่อ 106
โทร : 08 7995 3355


นางสาวอศิรวรรณ แก้วมาลา
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0 3667 0454 ต่อ 105
โทร : 06 1396 2227


นางสาวส่องแสง สำอางค์อินทร์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0 3667 0454 ต่อ 112


นางสาวอศิรวรรณ แก้วมาลา
ผู้อำนวยการกองคลัง
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โทร : 0 3667 0454 ต่อ 113


นางสาวส่องแสง สำอางค์อินทร์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 0 3667 0454 ต่อ 113