หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวส่องแสง สำอางค์อินทร์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
โทร : 0 3667 0454 ต่อ 103
โทร : 06 1407 4442


สิบตำรวจตรีเสกสรรค์ ชินวงศ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
โทร : 0 3667 0454 ต่อ 113
โทร : 06 1396 2228
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายภมรเทพ สาลี
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0 3667 0454 ต่อ 106
โทร : 09 8515 3565


นางสาวอศิรวรรณ แก้วมาลา
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0 3667 0454 ต่อ 105
โทร : 06 1396 2227


นายมงคล เอกอัศดร
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0 3667 0454 ต่อ 112
โทร : 08 1742 5195


สิบตำรวจตรีเสกสรรค์ ชินวงศ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โทร : 0 3667 0454 ต่อ 113 , โทร : 06 1396 2228


นายพิชิต บุญพร้อม
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 0 3667 0454 ต่อ 113
โทร : 08 1066 7135