หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง
กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านยาง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
ศาสนสถานในตำบลบ้านยาง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันประดู่
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
ชาวตำบลบ้านยางมีความเป็นอยู่แบบพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจ
 
 
มีวัด      4    แห่ง      คือ
  วัดศรีอุทัย ตั้งอยู่หมู่ที่ 6
  วัดเพชร ตั้งอยู่หมู่ที่ 10
  วัดชัน ตั้งอยู่หมู่ที่ 11
  วัดบ้านยาง อยู่ในเขตเทศบาลตำบลบ้านยาง
 
 
  รถบรรทุกขยะ จำนวน 1 คัน
  สถานีอนามัยประจำตำบล จำนวน 1 แห่ง
  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100%  
 
 
 
  จุดตรวจสันประดู่ ของสถานีตำรวจภูธรเสาไห้ ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 5
  สถานีรถดับเพลิง 1 แห่ง (อยู่ในเขตเทศบาลตำบลบ้านยาง)
  ศูนย์ อปพร.องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
 
ตำบลบ้านยางมีสถานการศึกษา โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 2 โรงเรียน คือ
  โรงเรียนบ้านสันประดู่ (คำประชานุสรณ์) ตั้งอยู่หมู่ที่ 5
      ตำบลบ้านยาง อยู่ในพื้นที่องค์การ บริหารส่วนตำบลบ้านยาง
  โรงเรียนวัดบ้านยาง อยู่ในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านยาง
  โรงเรียนบ้านสันประดู่ (คำประชานุสรณ์) ตั้งอยู่หมู่ที่ 5
มีที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน      จำนวน    7   แห่ง คือ
  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่ที่ 5 ตั้งอยู่บริเวณริมถนนสายห้วยบง - ท่าลาน
  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่ที่ 6 ตั้งอยู่บริเวณอาคาร SMLหมู่ที่ 6
  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่ที่ 7 ตั้งอยู่บริเวณอาคารอเนกประสงค์หมู่ 7
  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่ที่ 8 ตั้งอยู่บริเวณที่อ่านหนังสือพิมพ์
      ภายในหมู่บ้าน
  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่ที่ 9 ตั้งอยู่บริเวณที่อ่านหนังสือพิมพ์
      ภายในหมู่บ้าน
  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่ที่ 10 ตั้งอยู่บริเวณวัดเพชร
  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่ที่ 11 ตั้งอยู่บริเวณวัดชัน
  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่ที่ 14 ตั้งอยู่บริเวณอาคารอเนกประสงค์ SML
 
 
ประชาชนที่ไม่มีวัดประจำหมู่บ้านก็จะมาทำบุญ ประกอบพิธีกรรม และ ศาสนกิจทางศาสนา ร่วมกับวัดหมู่บ้านใกล้เคียงประชากรทั้งตำบลใช้วัดเป็นศูนย์รวมในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนากิจกรรมต่าง ๆ เช่น งานบุญและงานประเพณีต่าง ๆ