หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
ศาสนสถานในตำบลบ้านยาง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันประดู่
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
1
2
3
 
 
 
 
 
การคมนาคมติดต่อของตำบลกับตำบล อำเภอข้างเคียง มีเส้นทางคมนาคม ดังนี้
  ถนนลาดยาง สายท่าลาน - สระบุรี เป็นถนนสายหลักที่ใช้เป็นเส้นทางเข้าสู่จังหวัดสระบุรี เป็นถนนของแขวงการทางสระบุรี
  ถนนลาดยางเสาไห้ - บ้านยาง เป็นถนนสายหลักที่ใช้เป็นเส้นทางเข้าสู่อำเภอเสาไห้จะเป็นถนนเชื่อมต่อระหว่างตำบลต่าง ๆ มาจรดถนนท่าลาน – สระบุรี
  ข้อมูลถนน
    ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) จำนวน 14 สาย
    ถนนลาดยาง (แอสฟัลท์ติกคอนกรีต) จำนวน 8 สาย
    ถนนลูกรัง จำนวน 4 สาย
  ข้อมูลสะพาน
    สะพานคอนกรีต จำนวน 6 แห่ง
  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ไม่มีสถานีขนส่ง/ท่าเรือ/สถานีรถไฟ/สนามบิน เป็นเพียงพื้นที่สัญจร/คมนาคมทางบกของระบบขนส่งมวลชนที่มีต้นทางจากพื้นที่อื่น
 
 
ในตำบลบ้านยางมีแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญคือ
  แม่น้ำป่าสัก
  บึงวัดเพชร หมู่ที่ 10 บ้านตากแดด
 
  ทรัพยากรดิน สภาพดินทั่วไปเป็นดินเหนียว เหมาะแก่ การทำเกษตรกรรม ทำนา
  ทรัพยากรน้ำ มีแม่น้ำป่าสัก และบึงวัดเพชร
  ทรัพยากรป่าไม้ ไม่มีพื้นที่ป่าแต่จะมีต้นไม้ใหญ่เฉพาะ บริเวณริมแม่น้ำป่าสัก