หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง
กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านยาง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
ศาสนสถานในตำบลบ้านยาง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันประดู่
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
การคมนาคมติดต่อของตำบลกับตำบล อำเภอข้างเคียง มีเส้นทางคมนาคม ดังนี้
  ถนนลาดยาง สายท่าลาน - สระบุรี เป็นถนนสายหลักที่ใช้เป็นเส้นทางเข้าสู่จังหวัดสระบุรี เป็นถนนของแขวงการทางสระบุรี
  ถนนลาดยางเสาไห้ - บ้านยาง เป็นถนนสายหลักที่ใช้เป็นเส้นทางเข้าสู่อำเภอเสาไห้จะเป็นถนนเชื่อมต่อระหว่างตำบลต่าง ๆ มาจรดถนนท่าลาน – สระบุรี
  ข้อมูลถนน
    ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) จำนวน 14 สาย
    ถนนลาดยาง (แอสฟัลท์ติกคอนกรีต) จำนวน 8 สาย
    ถนนลูกรัง จำนวน 4 สาย
  ข้อมูลสะพาน
    สะพานคอนกรีต จำนวน 6 แห่ง
  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ไม่มีสถานีขนส่ง/ท่าเรือ/สถานีรถไฟ/สนามบิน เป็นเพียงพื้นที่สัญจร/คมนาคมทางบกของระบบขนส่งมวลชนที่มีต้นทางจากพื้นที่อื่น
 
 
ในตำบลบ้านยางมีแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญคือ
  แม่น้ำป่าสัก
  บึงวัดเพชร หมู่ที่ 10 บ้านตากแดด
 
  ทรัพยากรดิน สภาพดินทั่วไปเป็นดินเหนียว เหมาะแก่ การทำเกษตรกรรม ทำนา
  ทรัพยากรน้ำ มีแม่น้ำป่าสัก และบึงวัดเพชร
  ทรัพยากรป่าไม้ ไม่มีพื้นที่ป่าแต่จะมีต้นไม้ใหญ่เฉพาะ บริเวณริมแม่น้ำป่าสัก