หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
ศาสนสถานในตำบลบ้านยาง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันประดู่
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
1
2
3
 
 
การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) [ 10 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 20  
 
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต [ 15 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 15 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 22  
 
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ [ 15 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 15 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
มาตรการป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือผลประโยชน์ทับซ้อน [ 15 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 33  
 
มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรของ อบต.บ้านยาง ตาม พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.๒๕๖๒ [ 15 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 34  
 
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจฯ [ 15 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 21  
 
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 15 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
  (1)  
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 17 เม.ย. 2558