หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คู่มือปฏิบัติงานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 20 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง [ 8 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 5 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
นโยบาย กลยุทธ์การบริหาร และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 2 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 30  
 
คู่มือการปฏิบัติงาน [ 2 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 45  
 
ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยางว่าด้วยจรรยาของข้าราชการ พ.ศ.2562 [ 1 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 20  
 
  (1)