หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
ศาสนสถานในตำบลบ้านยาง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันประดู่
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
1
2
3
 
 
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในฯ ประจำปี งปม.พ.ศ.๒๕๖๓ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) [ 16 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
รายงานการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในฯ ประจำปี งปม.พ.ศ.๒๕๖๓ (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) [ 16 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
รายงานการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในฯ ประจำปี งปม.พ.ศ.๒๕๖๓ (กองช่าง) [ 16 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
รายงานการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในฯ ประจำปี งปม.พ.ศ.๒๕๖๓ (กองคลัง) [ 16 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
รายงานการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในฯ ประจำปี งปม.พ.ศ.๒๕๖๓ (สำนักปลัด) [ 16 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
รายงานการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในฯ ประจำปี งปม.พ.ศ.๒๕๖๓ (ระดับองค์กร) [ 16 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
โครงการท้องถิ่นสะอาดภายใต้มาตรการ ๕ส. ประจำปี งปม. พ.ศ.๒๕๖๓ [ 11 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
โครงการอิ่มบุญอิ่มใจ ทำบุญในวันพระ ประจำปี งปม.พ.ศ.๒๕๖๓ [ 11 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 10 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 9 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
  (1)     2      3   
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 17 เม.ย. 2558