หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
การจัดการองค์ความรู้ KM
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คู่มือเบี้นยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ [ 4 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 3  
 
- อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล การจัดการองค์ความรู้ KM - [ 2 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 20  
 
คำภีร์นักวินัยมืออาชีพ [ 11 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 3  
 
คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญข้าราชการสวนท้องถิ่น [ 4 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 2  
 
คู่มือการเลื่อนขั้นข้าราชการหรือพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 [ 2 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 1  
 
คู่มือวันลาของพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 10 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 4  
 
คู่มือการประเมินผลปฏิบัติราชการข้าราชการ หรือพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 [ 6 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 1  
 
คู่มือการประเมินผลปฏิบัติราชการข้าราชการส่วนท้องถิ่น การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง [ 7 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 2  
 
เส้นทางความก้าวหน้าของพนักงานส่วนตำบล [ 3 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 1  
 
คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนประวัติพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 1 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 2  
 
  (1)     2