หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
การจัดการองค์ความรู้ KM
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร [ 24 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 10  
 
หลักเกณฑ์การให้คุณโทษและสร้างขวัญกำลังใจ [ 18 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 16  
 
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร [ 16 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 11  
 
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร [ 15 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 7  
 
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร [ 10 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 12  
 
คู่มือเบี้นยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ [ 4 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 30  
 
- อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล การจัดการองค์ความรู้ KM - [ 2 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 40  
 
คำภีร์นักวินัยมืออาชีพ [ 11 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 32  
 
คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญข้าราชการสวนท้องถิ่น [ 4 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 29  
 
คู่มือการเลื่อนขั้นข้าราชการหรือพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 [ 2 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 28  
 
  (1)     2