หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
ศาสนสถานในตำบลบ้านยาง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันประดู่
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
1
2
3
 
 
 
 

 
กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดสระบุรี  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 นายสุจิน บุญมาเลิศ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง นำโดยนางลัดดาวัลย์ อินทรวิเชียร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง และนางสาวส่องแสง สำอางค์อินทร์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง มอบ ป้ายกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดสระบุรี สำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 2 ราย ดังนี้ 1. นางสาวจงกล จันทรทิพย์ ราษฏรหมู่ที่ 5  2. นางกรรณิการ์ เสือไหล ราษฏรหมู่ที่ 12 และขอรับการสนับสนุนงบประมาณการปรับสภาพบ้านคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพประจำปีงบประมาณ 2564 ราย นายประพันธ์  รัตนชูโชติ ราษฏรหมู่ที่ 6 ตำบลบ้านยางสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 2 ราย ดังนี้ 1. นางสาวจงกล จันทรทิพย์ ราษฏรหมู่ที่ 5  2. นางกรรณิการ์ เสือไหล ราษฏรหมู่ที่ 12 และขอรับการสนับสนุนงบประมาณการปรับสภาพบ้านคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพประจำปีงบประมาณ 2564 ราย นายประพันธ์  รัตนชูโชติ ราษฏรหมู่ที่ 6 ตำบลบ้านยาง

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 ก.พ. 2564 เวลา 14.14 น. โดย สำนักปลัด

ผู้เข้าชม 14 ท่าน