หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
ศาสนสถานในตำบลบ้านยาง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันประดู่
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
1
2
3
 
 
 
 

 
โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  
 

เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง นำโดย นางลัดดาวัลย์ อินทรวิเชียร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง จัดโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ขึ้น เพื่อเป็นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ สร้างจิตสำนึกและตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ โดยได้รับเกียรติจากนาย ณัฐวัฒิ สมบูรณ์ยิ่ง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันการทุจิตชำนาญงาน จากสำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดสระบุรี มาบรรยายในหัวข้อ การเสริมสร้างความซื่อสัตย์ และปลูกฝังทัศนคติวัฒนธรรมที่ดี ในการต่อต้านการทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อน และพระปลัดอัฎฐวัฒน์ อตฺถวฑุฒโน เจ้าอาวาสวัดจั่นเสือ เลขานุการเจ้าคณะตำบลหนองบัว มาแสดงพระธรรมเทศนาในหัวข้อ การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต จากนั้นได้มีการเดินรณรงค์ภายในหมู่บ้านร่วมกับนักเรียนโรงเรียนบ้านสันประดู่ (คำประชานุสรณ์)

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 เม.ย. 2564 เวลา 13.09 น. โดย สำนักปลัด

ผู้เข้าชม 59 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/19

ลำดับภาพที่ 2/19

ลำดับภาพที่ 3/19

ลำดับภาพที่ 4/19

ลำดับภาพที่ 5/19

ลำดับภาพที่ 6/19

ลำดับภาพที่ 7/19

ลำดับภาพที่ 8/19

ลำดับภาพที่ 9/19

ลำดับภาพที่ 10/19

ลำดับภาพที่ 11/19

ลำดับภาพที่ 12/19

ลำดับภาพที่ 13/19

ลำดับภาพที่ 14/19

ลำดับภาพที่ 15/19

ลำดับภาพที่ 16/19

ลำดับภาพที่ 17/19

ลำดับภาพที่ 18/19

ลำดับภาพที่ 19/19
<<
>>
X