หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
ศาสนสถานในตำบลบ้านยาง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันประดู่
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
1
2
3
 
 
 
 

 
การประชุมคณะกรรมการประสานแผนระดับอำเภอ  
 

วันที่ 18 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 นางลัดดาวัลย์     อินทรวิเชียร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง มอบหมายให้ ส.ส.ต.เสกสรรค์   ชินวงศ์  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง นางสาวมลิษา    สุดประเสริฐ    นักวิเคราะห์นโยบาลและแผน และนางสาวจิราพร   เวชกรรม  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานแผนระดับอำเภอ ณ  ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลต้นตาล-พระยาทด เพื่อพิจารณาโครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเสาไห้ สำหรับเสนอต่อคณะกรรมการประสานแผนระดับจังหวัด

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 มี.ค. 2564 เวลา 09.31 น. โดย คุณ จิราพร เวชกรรม

แก้ไขข่าว ณ. วันที่ 1 เม.ย. 2564 เวลา 09.25 น. โดย สำนักปลัด

ผู้เข้าชม 28 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X