หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
ศาสนสถานในตำบลบ้านยาง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันประดู่
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
1
2
3
 
 
 
 

 
จัดกิจกรรมโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุตำบลบ้านยาง หลักสูตรประดิษฐ์กระเป๋าจากวัสดุเหลือใช้  
 

เมื่อวันที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2563 วันที่ 3 เดือน กันยายน พ.ศ.2563 วันที่ 18 เดือน กันยายน พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง  อำเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี   นำโดย นางลัดดาวัลย์   อินทรวิเชียร  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง  จัดกิจกรรมโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุตำบลบ้านยาง หลักสูตร ประดิษฐ์กระเป๋าจากวัสดุเหลือใช้        
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 ก.ย. 2563 เวลา 13.32 น. โดย คุณ จิราพร เวชกรรม

ผู้เข้าชม 17 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/127

ลำดับภาพที่ 2/127

ลำดับภาพที่ 3/127

ลำดับภาพที่ 4/127

ลำดับภาพที่ 5/127

ลำดับภาพที่ 6/127

ลำดับภาพที่ 7/127

ลำดับภาพที่ 8/127

ลำดับภาพที่ 9/127

ลำดับภาพที่ 10/127

ลำดับภาพที่ 11/127

ลำดับภาพที่ 12/127

ลำดับภาพที่ 13/127

ลำดับภาพที่ 14/127

ลำดับภาพที่ 15/127

ลำดับภาพที่ 16/127

ลำดับภาพที่ 17/127

ลำดับภาพที่ 18/127

ลำดับภาพที่ 19/127

ลำดับภาพที่ 20/127

ลำดับภาพที่ 21/127

ลำดับภาพที่ 22/127

ลำดับภาพที่ 23/127

ลำดับภาพที่ 24/127

ลำดับภาพที่ 25/127

ลำดับภาพที่ 26/127

ลำดับภาพที่ 27/127

ลำดับภาพที่ 28/127

ลำดับภาพที่ 29/127

ลำดับภาพที่ 30/127

ลำดับภาพที่ 31/127

ลำดับภาพที่ 32/127

ลำดับภาพที่ 33/127

ลำดับภาพที่ 34/127

ลำดับภาพที่ 35/127

ลำดับภาพที่ 36/127

ลำดับภาพที่ 37/127

ลำดับภาพที่ 38/127

ลำดับภาพที่ 39/127

ลำดับภาพที่ 40/127

ลำดับภาพที่ 41/127

ลำดับภาพที่ 42/127

ลำดับภาพที่ 43/127

ลำดับภาพที่ 44/127

ลำดับภาพที่ 45/127

ลำดับภาพที่ 46/127

ลำดับภาพที่ 47/127

ลำดับภาพที่ 48/127

ลำดับภาพที่ 49/127

ลำดับภาพที่ 50/127

ลำดับภาพที่ 51/127

ลำดับภาพที่ 52/127

ลำดับภาพที่ 53/127

ลำดับภาพที่ 54/127

ลำดับภาพที่ 55/127

ลำดับภาพที่ 56/127

ลำดับภาพที่ 57/127

ลำดับภาพที่ 58/127

ลำดับภาพที่ 59/127

ลำดับภาพที่ 60/127

ลำดับภาพที่ 61/127

ลำดับภาพที่ 62/127

ลำดับภาพที่ 63/127

ลำดับภาพที่ 64/127

ลำดับภาพที่ 65/127

ลำดับภาพที่ 66/127

ลำดับภาพที่ 67/127

ลำดับภาพที่ 68/127

ลำดับภาพที่ 69/127

ลำดับภาพที่ 70/127

ลำดับภาพที่ 71/127

ลำดับภาพที่ 72/127

ลำดับภาพที่ 73/127

ลำดับภาพที่ 74/127

ลำดับภาพที่ 75/127

ลำดับภาพที่ 76/127

ลำดับภาพที่ 77/127

ลำดับภาพที่ 78/127

ลำดับภาพที่ 79/127

ลำดับภาพที่ 80/127

ลำดับภาพที่ 81/127

ลำดับภาพที่ 82/127

ลำดับภาพที่ 83/127

ลำดับภาพที่ 84/127

ลำดับภาพที่ 85/127

ลำดับภาพที่ 86/127

ลำดับภาพที่ 87/127

ลำดับภาพที่ 88/127

ลำดับภาพที่ 89/127

ลำดับภาพที่ 90/127

ลำดับภาพที่ 91/127

ลำดับภาพที่ 92/127

ลำดับภาพที่ 93/127

ลำดับภาพที่ 94/127

ลำดับภาพที่ 95/127

ลำดับภาพที่ 96/127

ลำดับภาพที่ 97/127

ลำดับภาพที่ 98/127

ลำดับภาพที่ 99/127

ลำดับภาพที่ 100/127

ลำดับภาพที่ 101/127

ลำดับภาพที่ 102/127

ลำดับภาพที่ 103/127

ลำดับภาพที่ 104/127

ลำดับภาพที่ 105/127

ลำดับภาพที่ 106/127

ลำดับภาพที่ 107/127

ลำดับภาพที่ 108/127

ลำดับภาพที่ 109/127

ลำดับภาพที่ 110/127

ลำดับภาพที่ 111/127

ลำดับภาพที่ 112/127

ลำดับภาพที่ 113/127

ลำดับภาพที่ 114/127

ลำดับภาพที่ 115/127

ลำดับภาพที่ 116/127

ลำดับภาพที่ 117/127

ลำดับภาพที่ 118/127

ลำดับภาพที่ 119/127

ลำดับภาพที่ 120/127

ลำดับภาพที่ 121/127

ลำดับภาพที่ 122/127

ลำดับภาพที่ 123/127

ลำดับภาพที่ 124/127

ลำดับภาพที่ 125/127

ลำดับภาพที่ 126/127

ลำดับภาพที่ 127/127
<<
>>
X