หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
ศาสนสถานในตำบลบ้านยาง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันประดู่
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
1
2
3
 
 
 
 

 
อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก อาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม โดยมีการดำเนินกิจกรรม ตัดหญ้า พัฒนาสิ่งแวดล้อม (Big Cleaning Day)  
 

วันที่ 30  เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 นางลัดดาวัลย์ อินทรวิเชียร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง พร้อมด้วย นายพงษ์เพชร จั่นเพชร ประธานสภา อบต.บ้านยาง, น.ส.ส่องแสง สำอางค์อินทร์ ปลัดอบต.บ้านยาง, ส.ต.ต.เสกสรรค์ ชินวงศ์ รองปลัด อบต.บ้านยาง, เจ้าหน้า อบต.บ้านยาง, ผู้นำชุมชน สมาชิก อบต. อสม.,อถล.ตำบลบ้านยาง และประชาชนจิตอาสาตำบลบ้านยาง ร่วมกิจกรรม อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก อาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม โดยมีการดำเนินกิจกรรม ตัดหญ้า พัฒนาสิ่งแวดล้อม (Big Cleaning Day) ณ ถนนบ้านยาง – บ้านหมาก สบ. 3080 (ถนนสายวัฒนธรรมไท-ยวน) เริ่มจากสามแยกไฟฟ้าท่าลาน หมู่ที่13  ถึงสุดเขต หมู่ที่ 2  ตำบลบ้านยาง   อำเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 ก.ย. 2563 เวลา 12.28 น. โดย คุณ จิราพร เวชกรรม

ผู้เข้าชม 17 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/54

ลำดับภาพที่ 2/54

ลำดับภาพที่ 3/54

ลำดับภาพที่ 4/54

ลำดับภาพที่ 5/54

ลำดับภาพที่ 6/54

ลำดับภาพที่ 7/54

ลำดับภาพที่ 8/54

ลำดับภาพที่ 9/54

ลำดับภาพที่ 10/54

ลำดับภาพที่ 11/54

ลำดับภาพที่ 12/54

ลำดับภาพที่ 13/54