หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
ศาสนสถานในตำบลบ้านยาง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันประดู่
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
1
2
3
 
 
 
 

 
โครงการอาวุโสศึกษา ประจำเดือน ตุลาคม 2562  
 

วันที่ 9 เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2562  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง นำโดย นางลัดดาวัลย์ อินทรวิเชียร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง จัดกิจกรรมโครงการอาวุโสศึกษา ประจำเดือน  ตุลาคม 2562 ขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง  อำเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ให้กับผู้สูงอายุในการดูแลสุขภาพเบื้องต้น  และเพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดี สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขในชุมชน ภายในโครงการมีบริการให้บริการนวดแผนไทย ตัดผมสำหรับผู้สูงอายุ   ตรวจวัดความดันโลหิต  กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ  กิจกรรมสันทนาการสำหรับผู้สูงอายุ และอบรมให้ความรู้เรื่องการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวรัตยาภรณ์  ใจกุศล   เภสัชกรจากโรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มาเป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 ต.ค. 2562 เวลา 14.24 น. โดย คุณ จิราพร เวชกรรม

ผู้เข้าชม 16 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย