หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
ศาสนสถานในตำบลบ้านยาง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันประดู่
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
1
2
3
 
 
 
 

 
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์สาธารณสุขมูลฐานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง  
 

เมื่อวันที่ 17 เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง นำโดย นางลัดดาวัลย์ อินทรวิเชียร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง จัดกิจกรรมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์สาธารณสุขมูลฐานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง  ณ   ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี โดยในโครงการมีกิจกรรมอบรมให้ความรู้อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน และอสม. โดยได้รับเกียรติจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี มาเป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 ก.ย. 2562 เวลา 11.34 น. โดย คุณ จิราพร เวชกรรม

ผู้เข้าชม 14 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย