หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง
กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านยาง ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
ศาสนสถานในตำบลบ้านยาง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันประดู่
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
1
2
3
 
 
 
 
 
 


นายรวย สุขโข
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
โทร : 08 5381 3464
 


นายร่วมฤดี นาคทอง
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
โทร : 08 6124 4842


นางสาวส่องแสง สำอางค์อินทร์
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
โทร : 06 1407 4442
 
 
 


นางสาวสุมาลี สุขสนอง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง หมู่ที่ 2
โทร : 08 6550 4629


นายสมเกียรติ ศรีเกษม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง หมู่ที่ 5
โทร : 06 1706 8808


นางวงค์เดือน เชื้อชะเอม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง หมู่ที่ 6
โทร : 08 9889 5907


นางลำยอง แก้วเล็ก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง หมู่ที่ 8
โทร : 08 7019 8504


นางสาวพัชรินทร์ คันทะมาลา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง หมู่ที่ 9
โทร : 09 4668 7497


นายสุวิชัย หรุ่นพานิช
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง หมู่ที่ 10
โทร : 06 4158 9263


สิบเอกวิภาส นาคสีคร้าม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง หมู่ที่ 11
โทร : 08 5175 0442


นางจิตรา พรสินชัย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง หมู่ที่ 12
โทร : 08 4718 7528


นายนาวิน ทองเกตุ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง หมู่ที่ 14
โทร : 08 7926 4866