หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
ศาสนสถานในตำบลบ้านยาง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันประดู่
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
1
2
3
 
 
 
 
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) [ 2 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 2 
- อยุ่ระหว่างรวบรวมข้อมูล กิจการสภา - [ 2 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 11 
- อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง - [ 2 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 14 
ประกาศเผยแพร่ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ [ 18 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 22 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ขอเชิญร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ [ 17 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 17 
ประกาศใช้และเผยแพร่แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 30 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 25 
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 16 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 18 
การอนุมัติใช้และเผยแพร่แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) [ 13 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 16 
ประกาศผลการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 22 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 999 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 16 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 29 
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 25 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 99 
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และ [ 3 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 95 
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบบึง วัดเพชร หมู่ที่ 9 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้าน [ 19 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 124 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 28 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 151 
ประชาสัมพันธ์กำหนดการชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ [ 23 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 145 
 
ทต.พุกร่าง [ 11 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.พุกร่าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.หน้าพระลาน ขอเชิญชวนมาใช้บริการ [ 11 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 2