หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง
กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุสำนักงาน ผงหมึก สำหรับครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ Canon รุ่น IR ๔๕๗๐ จำนวน ๖ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2565 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมคุรภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2565 ]จ้างงานบริการปรับแต่งเรียบผิวจราจร ลูกรังและหินคลุก ภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2565 ]จ้างงานบริการปรับแต่งเรียบผิวจราจร ลูกรังและหินคลุก ภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2565 ]จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ซ่อมแซมรถขนขยะมูลฝอย ทะเบียน ๘๔-๒๐๙๔ สระบุรี จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน ผงหมึก สำหรับครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ Canon รุ่น IR ๔๕๗๐ จำนวน ๖ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ย. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 12