หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง
กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 มิ.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป) บรรจุ ๒๐ กิโลกรัม จำนวน ๔๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 มิ.ย. 2566 ]จ้างซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ทะเบียน สบ 87-3637 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 มิ.ย. 2566 ]ซื้ออาหารเสริม(นม) เพื่อสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง และโรงเรียนบ้านสันประดู่ (คำประชานุสรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 พ.ค. 2566 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทางสบ.ถ. ๖๙-๐๐๖ สายบ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านยาง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร ไม่มีไหล่ทางหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 31 พ.ค. 2566 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทางสบ.ถ. ๖๙-๐๐๖ สายบ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านยาง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร ไม่มีไหล่ทางหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 31 พ.ค. 2566 ]ซื้ออาหารเสริม(นม) เพื่อสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง และโรงเรียนบ้านสันประดู่ (คำประชานุสรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 พ.ค. 2566 ]จ้างดำเนินการบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กง 2190 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ค. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 17