หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
ศาสนสถานในตำบลบ้านยาง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันประดู่
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
1
2
3
 
 
ติดต่อ
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
 
 
เลขที่ 131 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านยาง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 18160
โทรศัพท์ : 0-3667-0454 โทรสาร : 0-3667-0454
Website : www.banyang-saohai.go.th
Email : banyarng131@hotmail.com
 
หมายเลขติดต่อภายใน
 
ต่อ 101 /0 โอเปอเรเตอร์
ต่อ 102 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
ต่อ 103 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
ต่อ 104 เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
ต่อ 105 กองคลัง
ต่อ 106 สำนักปลัด
ต่อ 108 โทรสาร
ต่อ 111 ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
ต่อ 112 กองช่าง
ต่อ 114 กองการศึกษาฯ
ต่อ 115 กองสาธารณสุขฯ
 
  แผนที่ดาวเทียม
 
องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านยาง
 
แผนที่แบบเต็มหน้าจอ (Full screen)