หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง
กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านยาง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
ศาสนสถานในตำบลบ้านยาง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันประดู่
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
 
รวงข้าว หมายถึง อาชีพหลักดั้งเดิมของคนในพื้นที่ ประกอบ อาชีพเกษตรกรรม
พระอาทิตย์ หมายถึง แสงสว่างของความอุดมสมบูรณ์
 
 
จำนวนประชากรทั้งหมด        2,597   คน    แยกเป็น
  ชาย 1,252 คน คิดเป็นร้อยละ 48.21
  หญิง 1,345 คน คิดเป็นร้อยละ 51.79
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด        1,052           ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย              209.94       คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร ทำนาข้าว การปลูกผลไม้ ไม้ยืนต้น พืชผัก ทุ่งหญ้า เลี้ยงสัตว์ รับจ้าง ค้าขาย และอาชีพอื่น ๆ ตามลำดับ
 
 
 
ลักษณะทางกายภาพโดยทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มพื้นที่ ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทำนาเป็นส่วนใหญ่
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ตำบลบ้านยาง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี มีระยะห่างจากอำเภอเสาไห้ 7 กิโลเมตร และ ห่างจากจังหวัดสระบุรี 15 กิโลเมตร มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด 12.37 ตารางกิโลเมตร หรือ 7,733 ไร่
 
 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลบ้านครัว อำเภอบ้านหมอ  
      ตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท และ  
      ตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้  
ทิศใต้ ติดต่อกับ แม่น้ำป่าสัก  
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลงิ้วงาม อำเภอเสาไห้  
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลเริงราง อำเภอเสาไห้
 
 
  หมู่ที่ หมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวนครัวเรือน  
  2 บ้านมะเกลือเตี้ย 92 117 208 74  
  5 บ้านสันประดู่ 291 346 637 275  
  6 บ้านม่วงมอญ 109 109 218 69  
  7 บ้านหนองโพธิ์ 130 108 238 57  
  8 บ้านม่วงไทย 60 72 132 55  
  9 บ้านม่วง 51 58 109 35  
  10 บ้านตากแดด 164 160 324 112  
  11 บ้านหมาก 83 79 162 92  
  12 บ้านหมาก 110 103 213 72  
  13 บ้านหมาก 102 117 219 138  
  14 บ้านหมาก 61 76 219 138  
    รวม 1,252 1,345 2,597 1,052